Obwody polowań

Członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom biorą udział w polowaniach na terenach trzech obwodów polowań:
  • Nr 516
  • Nr 528
  • Nr 533
Poniżej przedstawiono mapy każdego z wyżej wymienionych okręgów oraz opis terenów przypadających na każdy obwód. 

Obwód polowań nr 516 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom - Od mostu kolejowego na rz. Radomka, torami linii kolejowej nr 8 przez gr. adm. m. Radom, do ich przecięcia z ul. Krzewień w tej m., i dalej ul.ul. Krzewień, Ofiar Firleja, Mieszka I, W. Witosa, Macieja Rataja, Warszawską, W. Orkana do gr. adm. m. Radom, granicą tą do ul. Traktorzystów i tą ul. do ul. Przytyckiej / dr. woj. nr 740, drogą tą przez m.m. Bielicha, Milejowice do drogi biegnącej przez m. Nieczatów do m. Kozinki, skąd drogą do m. Dąbrówka Nagórna i dalej drogą do m. Dąbrówka Nagórna Poprzeczna, skąd drogą przez m. Kamińsk do dr. kr. S7, drogą tą na płn. / wsch. do rz. Radomka, i dalej rz. tą na wsch. do mostu kolejowego.