Obwody polowań

Członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom biorą udział w polowaniach na terenach trzech obwodów polowań:
  • Nr 561
  • Nr 573
  • Nr 584
Poniżej przedstawiono mapy każdego z wyżej wymienionych okręgów oraz opis terenów przypadających na każdy obwód. 

Obwód polowań nr 561 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom - Od mostu kolejowego na rz. Radomka, torem kolejowym do dopływu rz. Mleczna, którym do północnej granicy zwartej zabudowy m. Radom i granicą tą (drogą) do skrzyżowania z drogą Radom - Przytyk, którą w kierunku m. Przytyk do drogi do m. Nieczatów i drogą tą przez m.m. Nieczatów, Kozinki Nieczatów, Stara Wieś, Kamińsk do rz. Radomka, którą do toru kolejowego Warka - Radom.
 
 
Obwód polowań nr 573 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom - Od mostu kolejowego na rz. Gzówka, rz. tą do drogi Zwoleń - Radom, którą do zachodniej granicy zwartej zabudowy m. Radom, którą do drogi Radom – Antoniówka i drogą tą przez m.m. Kolonia Rajec, Poduchowny, Antoniówka, Siczki do toru kolejowego w m. Jedlnia Letnisko i torem tym do rz. Gzówka.

 
Obwód polowań nr 584 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom - Od m. Klwatka Królewska drogą Radom - Zwoleń do drogi Piskornica - Skaryszew, którą przez m.m. Wojsławice, Kazimierówka, Wymysłów, Skaryszew, Makowiec Za Szosą do granicy zwartej zabudowy m. Radom, którą do drogi Radom - Zwoleń, którą do m. Klwatka Królewska.

Mapy obwodów polowań Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 11 "Wrzos" Radom do pobrania:


POBIERZ
 
 
POCZYTAJ
SKONTAKTUJ SIĘ

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 11 WRZOS Radom
ul.Lubelska 150
RADOM 26-600

info@wrzos.radom.pl
WKŁ Wrzos © 2017