Uchwały, sprawozdania

Uchwały, sprawozdania, formularze i inne dokumenty.

 

Plan odstrzału sanitarnego 2021-2022
 
   561 - 29 szt.
   573 - 3 szt.
   584 - 3 szt.

- Wykonanie:


Protokóły posiedzeń Zarządu Koła  na sezon 2021/2022


Protokóły posiedzeń Zarzadu Koła Sezon 2020/2021
  • Uchwała na sezon 2019-2020.          - obowiązuje cały czas  do najbliższego Walnego                                                                  Zgromadzenia

Sezon 2019/2020


Sezon 2018/2019
 
 
POCZYTAJ
SKONTAKTUJ SIĘ

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 11 WRZOS Radom
ul.Lubelska 150
RADOM 26-600

info@wrzos.radom.pl
WKŁ Wrzos © 2017