Ogłoszenia


Pilne

 
Koledzy ZO PZŁ zdecydował się zorganizować kurs weterynaryjny tzn. nadać uprawnienia do pobierania myśliwemu próbki do badania dzika.
Kurs odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia br. od godz 9.00 w siedzibie ZO Piastów. Na kurs należało się zapisać wcześniej, gdyż obecnie lista jest zamknięta. Darz Bór $

 

                                                                  Łowczy
Do  Myśliwych WKŁ " Wrzos"

 
        W zakładce Terminarz Polowań Koła Łowieckiego znajduje się plan do wydruku. Aby nie wpaść w pułapkę należy zapoznać się również z uwagami. W dniu 17 sierpnia na zbiórce obecny będzie Kol. PRZYSUCHA  Andrzej. Z tego co zapowiada będzie się działo. Na co należy zwrócić szczególna uwagę?

- 17 sierpnia jest 2 dni  po 15 sierpnia !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ogłoszenie  " pożar lasu"
 
             Koledzy myśliwi, w ostatnim czasie w naszych obwodach łowieckich zanotowano wiele pożarów lasu. Jak wynika z prowadzonego dochodzenia wyjaśniającego przez policję są one wynikiem podpaleń.Jeśli będąc w lesie zauważycie kogoś podejrzanego,  tam gdzie nie powinien być  zareagujcie w sposób taki aby ustalić jego toższamość. Telefon do leśniczego 696 954 686.Jesli ewidentnie jego zachowanie bedzie świadczyć o możliwości podpalenia lasu dzwonić  na 112.
                                                                                                                                 Zarząd Koła
 
                                        


 
Ogłoszenie
 
Panowie myśliwi! Ponownie wróciła sprawa limitowanego  odstrzału dzików w obecnym okresie łowieckim. Wojewoda Mazowiecki zlecił naszemu kołu odstrzał 35 dzików. W ślad za tym zadaniem Zarząd Okregowy nakazał powrócić do zasad z zeszłego sezonu.
- wprowadzamy dodatkową książkę pobytu myśliwych w łowisku jako ewidencja odstrzału sanitarnego.
- pójść na polowanie.
- strzelić dzika.
- wykonać sesję zdjęciową z widokiem znacznika oraz płci dzika.
- postępować przy patroszeniu jak przy odstrzale sanitarnym bez względu na strefę.
- w strefie żółtej zasady jak dotychczas tzn. wszystko zawozimy do chłodni w m. Mąkosy Stare.( Jeśli czegoś nie wiemy dzwonić do Łowczego. Na tą okoliczność jest dodatkowy znacznik na patrochy).
- poza strefą żółtą wypełniamy stosowny wniosek na użytek własny , badamy w Laboratorium itd( wniosek w skrzynce)
- wypełniamy dokument zgłoszenia dla weterynarii i dołączamy wynik badania( wniosek w skrzynce).
-  w ciągu 48 godz złożyć zgłoszenie do weterynarii wraz z  wynikiem badania  w biurze weterynari na I piętrze.
-  zgłosić złożenie dokumentów do weterynarii do Kol. Wójcik B celem wypisania rachunku zbiorczego za dany miessiąc.


       Wnioski do wydruku dla myśliwego, są to dokumenty o których mowa powyżej.

 

                                                                                                                                                             Łowczy Koła

                                                                    Ogłoszenie

 Skarbnik przypomina o uregulowaniu zaległosci finansowych na zagospodarowanie łowisk, gdyż Pani księgowa nie może zamknąć roku finansowego 2018/2019.

 
                                                                                        Prezes Koła

 
                                 Wykaz opłaty na zagospodarowanie łowisk

Należy zajrzeć do opracowania poniżej i zastosować się do uchwały WZ z dnia 01.07.2018r.

  
                                         
28.03.2019r.

 

Medale dla myśliwego
 
Koledzy na wniosek Zarządu włączymy do porządku obrad WZ i spróbujemy jeszcze raz opracować wnioski o odznaczenia dla zasłużonych myśliwych naszego Koła Łowwieckiego.Aby się do tego przygotować proponuję zapoznać się z przygotowanymi dokumentami w linku poniżej.
 
 
 


 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Afrykański pomór świń
 
Postępowanie myśliwego  w zakresie zapobiegania  afrykańskiemu pomorowi świń i dzików:
 • zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;
 • przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież);
 • myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;
 • nie  pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
 • zabrania się wykładania w nęciskach jakiejkolwiek padliny pochodzenia zwierzęcego lub ptactwa;
 • myśliwi utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.

 
 
 
 
03.03.2019r.
Stażyści
 
Wykaz stażystów Koła i wprowadzających na dzień 09.10.2018 r.
 
 1. GRUDZIŃSKI Tomasz Paweł - od 19.10.2018r ( tel.695726059 - wpr. ŻYŁA Kazimierz.
 2. GAWIN Marcin - od 04.03.2019r ( tel 783082301) - wpr. RADOLIŃSKI T.
 3. Kittel Wojciech - od 12.12.2018( tel 508052084) - wpr ŚWISTAK Artur
 4. Marcin SOKOŁOWSKI - od 30.01.2019r (504 505 370) - wpr A.LEŚNIEWSKI
 5. Marcin WROCHNA - od 30.01.2019r (695 201 471) wpr. A. LESNIEWSKI
 6. Damian DUPLA - od 30.01.2019r ( 504 567 326) wpr. T. PLEWIŃSKI
 7. Daniel Nadgrodkiewicz - od 08.04.2019r  ( 793 744 161) wpr.W Domański
 8. Tomasz Lachtara         - od 08.04.2019r ( 798 165 207) wpr. T Ornat
 9. Grzegorz Rogala         - od 08.04.2019r ( 606 679700) wpr Ireneusz Szczepanowski
 10.  Łukasz Wolski          - od 08.04. 2019r ( 660 636 666 ) wpr. W Domański
 
 
 
 
POCZYTAJ
SKONTAKTUJ SIĘ

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 11 WRZOS Radom
ul.Lubelska 150
RADOM 26-600

info@wrzos.radom.pl
WKŁ Wrzos © 2017