Ogłoszenia

                                                                         Ogłoszenie ważne dla wszystkich 


Koledzy realizujemy przeszukiwanie terenu pod kątem padniętych dzików za m-c październik w ramach polowania na kuropatwy. Szczegółowa informacja poniżej:


21.09.2019r.
INFORMACJA
 
Zarząd Koła informuje Kol. Mysliwych, że nasza chłodnia rozpoczęła funkcjonowanie celem przechowywania tusz dzików przeznaczonych do badań w związku z chorobą ASF.
Chłodnia jest umieszczona na podwórku u Kol. Krzysia MORKA w m. Kiedrzyń 30a.
W zakresie ewidencjonowania strzelonych dzików nie zmienia się nic, tylko przed badaniem na włośnia i zgłoszeniem do weterynarii tusza dzika wraz z patrochami musi przejść badanie w Puławach na ASF.  Wracamy do wypełnienia "protokółu pobrania tuszy na użytek własny". Zmieniają się również zasady rozliczania otrzymanych pieniędzy z weterynarii. Zgodnie z przyjętymi zasadami pieniądze te są w części (dotyczy naszego koła) przeznaczone na bioasekurację.
- opłata za energię do chłodni -  z budżetu koła,
- obsługa chłodni                     -  z budżetu koła
- utylizacja patrochów              -  dofinansowanie z weterynarii w ramach wypłacanych funduszy dla mysliwego( płynne, ale około 60zł)
- utylizacja chorego dzika        -  dokonuje weterynaria,
- opłata za tuszę dzika             -  dokonuje myśliwy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia( 50zł).
Rozliczenie z myśliwym skarbnik będzie dokonywał każdorazowo przy odbiorze pieniążków.

Reszta  tj: locha           650zł - 20% - 60zł = 460zł dla myśliwego
                odyńczyk      300zł - 20% - 60zł = 180zł dla myśliwego
      - oczywiście zgodnie z uchwałą dochodzi opłata za tuszę dzika 
                                                                                                                                                                                                Zarząd


21.09.2019r.
Zmiany w prowadzeniu polowań.
 
 


04.09.2019r
                                        Nowe strefy ASF    - musisz to wiedzieć


Do zapoznania się dla myśliwych koła łowieckiego

 

 
 

Do  Myśliwych WKŁ " Wrzos"
 
        W zakładce Terminarz Polowań Koła Łowieckiego znajduje się plan do wydruku. Aby nie wpaść w pułapkę należy zapoznać się również z uwagami.  Na co należy zwrócić szczególna uwagę?

- 17 sierpnia jest 2 dni  po 15 sierpnia !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ogłoszenie  " pożar lasu"
 
             Koledzy myśliwi, w ostatnim czasie w naszych obwodach łowieckich zanotowano wiele pożarów lasu. Jak wynika z prowadzonego dochodzenia wyjaśniającego przez policję są one wynikiem podpaleń.Jeśli będąc w lesie zauważycie kogoś podejrzanego,  tam gdzie nie powinien być  zareagujcie w sposób taki aby ustalić jego toższamość. Telefon do leśniczego 696 954 686.Jesli ewidentnie jego zachowanie bedzie świadczyć o możliwości podpalenia lasu dzwonić  na 112.
                                                                                                                                 Zarząd Koła
 
                                      
Ogłoszenie
 
Panowie myśliwi! Ponownie wróciła sprawa limitowanego  odstrzału dzików w obecnym okresie łowieckim. Wojewoda Mazowiecki zlecił naszemu kołu odstrzał 35 dzików. W ślad za tym zadaniem Zarząd Okregowy nakazał powrócić do zasad z zeszłego sezonu.
- wprowadzamy dodatkową książkę pobytu myśliwych w łowisku jako ewidencja odstrzału sanitarnego.
- pójść na polowanie.
- strzelić dzika.
- wykonać sesję zdjęciową z widokiem znacznika oraz płci dzika.
- postępować przy patroszeniu jak przy odstrzale sanitarnym bez względu na strefę.
- w strefie żółtej zasady jak dotychczas tzn. wszystko zawozimy do chłodni w m. Mąkosy Stare.( Jeśli czegoś nie wiemy dzwonić do Łowczego. Na tą okoliczność jest dodatkowy znacznik na patrochy).
- poza strefą żółtą wypełniamy stosowny wniosek na użytek własny , badamy w Laboratorium itd( wniosek w skrzynce)
- wypełniamy dokument zgłoszenia dla weterynarii i dołączamy wynik badania( wniosek w skrzynce).
-  w ciągu 48 godz złożyć zgłoszenie do weterynarii wraz z  wynikiem badania  w biurze weterynari na I piętrze.
-  zgłosić złożenie dokumentów do weterynarii do Kol. Wójcik B celem wypisania rachunku zbiorczego za dany miessiąc.


       Wnioski do wydruku dla myśliwego, są to dokumenty o których mowa powyżej.

 

                                                                                                                                                             Łowczy Koła

 
 

     
 
                                        
28.03.2019r.

 

Medale dla myśliwego
 
Koledzy na wniosek Zarządu włączymy do porządku obrad WZ i spróbujemy jeszcze raz opracować wnioski o odznaczenia dla zasłużonych myśliwych naszego Koła Łowwieckiego.Aby się do tego przygotować proponuję zapoznać się z przygotowanymi dokumentami w linku poniżej.
 
 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 

Afrykański pomór świń
 
Postępowanie myśliwego  w zakresie zapobiegania  afrykańskiemu pomorowi świń i dzików:
 • zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;
 • przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież);
 • myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;
 • nie  pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
 • zabrania się wykładania w nęciskach jakiejkolwiek padliny pochodzenia zwierzęcego lub ptactwa;
 • myśliwi utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.

 
 
03.03.2019r.
Stażyści
 
Wykaz stażystów Koła i wprowadzających na dzień 09.10.2018 r.
 
 1. GRUDZIŃSKI Tomasz Paweł - od 19.10.2018r ( tel.695726059 - wpr. ŻYŁA Kazimierz.
 2. GAWIN Marcin - od 04.03.2019r ( tel 783082301) - wpr. RADOLIŃSKI T.
 3. Kittel Wojciech - od 12.12.2018( tel 508052084) - wpr ŚWISTAK Artur
 4. Marcin SOKOŁOWSKI - od 30.01.2019r (504 505 370) - wpr A.LEŚNIEWSKI
 5. Marcin WROCHNA - od 30.01.2019r (695 201 471) wpr. A. LESNIEWSKI
 6. Damian DUPLA - od 30.01.2019r ( 504 567 326) wpr. T. PLEWIŃSKI
 7. Daniel Nadgrodkiewicz - od 08.04.2019r  ( 793 744 161) wpr.W Domański
 8. Tomasz Lachtara         - od 08.04.2019r ( 798 165 207) wpr. T Ornat
 9. Grzegorz Rogala         - od 08.04.2019r ( 606 679700) wpr Ireneusz Szczepanowski
 10.  Łukasz Wolski          - od 08.04. 2019r ( 660 636 666 ) wpr. W Domański
 11. Amadeusz Gozdur    - od. 15.09.2019r (48 664361165) wpr. I Szczepanowski
 12. Jarosław Gozdur       - od 15.09.2019r ( 4791718953) wpr. I Szczepanowski
 
 
 
 
POCZYTAJ
SKONTAKTUJ SIĘ

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 11 WRZOS Radom
ul.Lubelska 150
RADOM 26-600

info@wrzos.radom.pl
WKŁ Wrzos © 2017